Hoe Om Russiese Burgerskap Vir 'n Kind Te Kry

INHOUDSOPGAWE:

Hoe Om Russiese Burgerskap Vir 'n Kind Te Kry
Hoe Om Russiese Burgerskap Vir 'n Kind Te Kry

Video: Hoe Om Russiese Burgerskap Vir 'n Kind Te Kry

Video: Hoe Om Russiese Burgerskap Vir 'n Kind Te Kry
Video: Как заездить лошадь Правильная заездка лошади Московский ипподром тренер Полушкина Ольга коневодство 2023, Maart
Anonim

Wet No. 62-FZ "Oor Russiese burgerskap" bepaal die gronde vir die verkryging van Russiese burgerskap deur kinders. 'N Kind kan Russiese burgerskap kry op geboorte en op versoek van sy ouers (voogde, trustees). Die verkryging van burgerskap deur 'n kind hang af van die burgerskap van sy ouers en geboorteplek.

Hoe om Russiese burgerskap vir 'n kind te kry
Hoe om Russiese burgerskap vir 'n kind te kry

Instruksies

Stap 1

'N Kind word in die Russiese burgerskap aanvaar, ongeag of hy in Rusland of in die buiteland gebore is:

1. wanneer die moeder en vader van die kind Russe is, 2. wanneer die kind 'n enkelouer het - 'n burger van die Russiese Federasie, 3. wanneer een van die ouers 'n burger van die Russiese Federasie is, en die ander ouer die status van 'n staatlose persoon het of as vermis erken word, of die plek waar hy onbekend is, 4. wanneer een ouer 'n burger van die Russiese Federasie is, is die ander ouer 'n buitelandse burger en dreig om die status van 'n staatlose persoon te verkry.

Stap 2

'N Kind wat op die grondgebied van die Russiese Federasie gebore word, word ook 'n burger van die Russiese Federasie:

1. wanneer een van die ouers van die kind 'n Rus is en die ander ouer 'n buitelandse burger is, 2. wanneer albei ouers van die kind (of sy enigste ouer) buitelandse burgers is wat in Rusland woon, en die staat waarvan hulle burgers is, nie die burgerskap van die kind verleen nie.

3. wanneer albei ouers van die kind (of sy enigste ouer) staatlose persone is wat in die Russiese Federasie woon.

Stap 3

Daarbenewens kan 'n kind wat nie 'n burger van die Russiese Federasie is nie, tot die Russiese burgerskap toegelaat word op die wyse en op grond van die bepalings van artikels 14, 25, 26 van die burgerskapwet: vir kinders is daar 'n vereenvoudigde toelating tot burgerskap. Die vereenvoudigde prosedure impliseer 'n beroep op die bevoegde owerhede met 'n aansoek om toelating van 'n kind tot burgerskap. Beide ouers en voogde (trustees) van die kind, wat daarop geregtig is onder die Burgerskapwet, kan as aansoekers optree.

Stap 4

'N Aansoeker wat in Rusland woon, moet 'n aansoek om toelating tot die burgerskap van 'n kind aan die instansies vir binnelandse sake op die woonplek stuur. 'N Aansoeker wat buite die Russiese Federasie woon, kan 'n aansoek by 'n Russiese diplomatieke of konsulêre kantoor indien.

Stap 5

Die aansoek word in twee eksemplare op 'n spesiale vorm gedoen. Saam met die aansoek word 'n identiteitsdokument van die aansoeker verskaf, asook die volgende dokumente:

- die kind se geboortesertifikaat of sy paspoort, indien daar is;

- as die kind op die grondgebied van die Russiese Federasie woon, 'n verblyfpermit of ander dokument wat die kind se verblyf in Rusland bevestig;

- 'n dokument wat die identiteit en burgerskap van die ander ouer bewys (wanneer die kind burgerskap verkry op grond van klousule "a", deel 2 van artikel 14 en deel 2 en 4 van artikel 25 van die wet op burgerskap);

- 'n dokument wat die status van 'n staatlose persoon van die ander ouer bevestig (wanneer die kind burgerskap verkry op grond van klousule "a", deel 2 van artikel 14 en deel 3 van artikel 25 van die wet op burgerskap);

- sertifikaat van vestiging van voogdyskap of trusteeskap, soos toepaslik;

- vir die verkryging van Russiese burgerskap deur 'n kind tussen die ouderdom van 14 en 18, is sy skriftelike toestemming nodig. Sodanige toestemming word in enige vorm opgestel en deur 'n notaris gesertifiseer;

- 3 foto's van die kind (3x4 cm);

- 'n kwitansie vir die betaling van die staatsbelasting of konsulêre fooi.

Stap 6

Oorweging van 'n aansoek volgens 'n vereenvoudigde prosedure en 'n beslissing daaroor word binne ses maande vanaf die datum van indiening van die aansoek gedoen. Die aansoeker word binne een maand vanaf die datum van die beslissing oor die besluit oor so 'n aansoek in kennis gestel. As die besluit oor die toekenning van Russiese burgerskap aan 'n kind wat 14 jaar oud is, goedgekeur word, word 'n Russiese paspoort uitgereik en 'n spesiale insetsel word uitgereik aan 'n kind onder hierdie ouderdom wat in Rusland woon, in die geboortesertifikaat, wat bevestig dat die kind Russiese burgerskap het. As 'n kind jonger as 14 jaar nie in Rusland woon nie, word inligting oor hom in die paspoort van die ouer (s) van die kind gebring - burgers van die Russiese Federasie. Op versoek van die ouers van die kind kan hy ook 'n Russiese paspoort ontvang.

Gewild by die onderwerp