Hoe Om Afdwingingsprosedures Op Te Skort

INHOUDSOPGAWE:

Hoe Om Afdwingingsprosedures Op Te Skort
Hoe Om Afdwingingsprosedures Op Te Skort

Video: Hoe Om Afdwingingsprosedures Op Te Skort

Video: Hoe Om Afdwingingsprosedures Op Te Skort
Video: HOW TO MAKE A SKORT ( Skirt + Shorts) 2023, Maart
Anonim

Opskorting van die handhawingsprosedures kan deur 'n invorderaar, 'n skuldenaar, 'n balju, 'n hof of 'n ander instansie wat die afdwingingsdokument uitgereik het, begin word.

Hoe om afdwingingsprosedures op te skort
Hoe om afdwingingsprosedures op te skort

Instruksies

Stap 1

Handhawingsprosedures word opgeskort óf na oorweging van die aansoek van die betrokke persoon, óf direk deur die beslissing van die hof wat die handhawingsdokument uitgereik het, óf die balju, wanneer hy die bevoegdheid daartoe het.

Terselfdertyd is daar omstandighede waarin die handhawingsprosedures noodwendig opgeskort word, en daar is gevalle waar die saak of die opskorting daarvan aan die hof of die balju oorgelaat word.

Stap 2

Dus stel 'n hof, arbitrasie of algemene jurisdiksie, sonder versuim die handhawing van verrigtinge op indien 'n eis ingedien word vir vrylating van beslaglegging op die eiendom waarop die boete gehef word; indien 'n aansoek ingedien is om die uitslag van die beoordeling van die beslag gelê op eiendom te betwis; indien die beslissing van die balju-eksekuteur oor die invordering van die prestasiegeld betwis word.

Handhawing kan deur die hof opgeskort word indien:

- 'n hofbevel of 'n geregtelike handeling onderhewig aan teregstelling word betwis;

- die skuldenaar op 'n lang sakereis is;

- aansoeke om die aksie van die balju-eksekuteur te betwis, is vir produksie aanvaar;

- 'n aansoek is ingedien om die bepalings van die uitvoerende dokument, die metode en prosedure vir die uitvoering daarvan duidelik te maak.

Stap 3

Gevalle van verpligte opskorting van die handhawingsprosedures deur 'n eksekuteur sluit in:

- die dood van die skuldenaar en die teenwoordigheid van sy regsopvolgers;

- verlies aan regsbevoegdheid deur die skuldenaar;

- deelname van die skuldenaar aan vyandelikhede, ens.

- die hof oorweeg die eis van die skuldenaar vir uitstel, afbetalingsplan of vrystelling van die invordering van die prestasiegeld.

Die gevalle waar die handhawingsproses deur die balju-eksekuteur opgeskort kan word (maar dit is nie nodig nie), sluit in:

- die opsporing van die skuldenaar in 'n mediese instelling vir binnepasiënte;

- soek na 'n skuldenaar-burger;

- die teenwoordigheid van 'n versoek van 'n skuldenaar wat diensplig ondergaan.

Stap 4

Die inhoud van die aansoek om die opskorting van die handhawingsprosedures word nie duidelik deur die wet vasgestel nie, maar dit is vanselfsprekend dat dit inligting moet bevat oor die aansoeker (skuldenaar), die terugvorderaar (ten gunste van wie 'n proses onder die uitvoerende gesag begin is dokument), die balju, in wie se verrigtinge die uitvoerende dokument is.

Die aansoek moet ook die besonderhede van die handhawingsverrigtinge (nommer, datum van inleiding), die besonderhede van die uitvoerende dokument (byvoorbeeld die naam van die hof, die datum van die beslissing waarop die akte van eksekusie uitgereik is) aandui. die gronde vir die opskorting van die verrigtinge (byvoorbeeld die betwis van die eksekusieskrif), verwysings na regulasies rakende die opskorting van die handhawingsprosedures (byvoorbeeld artikel 1, artikel 39, artikel 1 van artikel 2 van die Federale Wet "Oor handhawingsprosedures").

As die aansoek deur 'n verteenwoordiger van die belanghebbende persoon onderteken word, is 'n ooreenstemmende volmag daaraan verbonde.

Stap 5

Die aansoek word ingedien by die hof wat die akte van eksekusie uitgereik het, of by die hof op die plek van die balju - die eksekuteur. Die aansoek word aan die balju, wat in beheer is van die handhawingsdokument, ingedien as dit deur die wet vasgestel word dat dit hy is wat die beslissing neem om dit op te skort (sien artikel 40 van die federale wet "On Enecution Proceedings").

'N Aansoek om opskorting van die handhawingsprosedures word binne tien dae oorweeg. Op grond van die uitslag van die oorweging van die aansoek reik die hof uitspraak uit, en die balju - 'n beslissing.

Stap 6

Handhawingsprosedures word opgeskort vir 'n tydperk wat voldoende is om die omstandighede wat as basis vir die opskorting daarvan gedien het, uit die weg te ruim.

Handhawingsprosedures word op versoek van die eiser of die skuldenaar hervat en eers na die opheffing van die redes of omstandighede wat as rede vir die opskorting daarvan gedien het. 'N Aansoek om die hervatting van die verrigtinge word by die hof ingedien of by die balju wat die teregstelling opgeskort het.

Stap 7

Die uitvoering van die beslissing oor die oplegging van 'n administratiewe boete kan slegs opgeskort word as die aanklaer betoog teen 'n beslissing wat in die geval van 'n administratiewe oortreding vir die tydperk in werking getree het - totdat die appèl oorweeg word. Die uitvoering van 'n administratiewe boete in die vorm van inhegtenisneming of opskorting van aktiwiteite kan egter nie opgeskort word nie, selfs nie as die aanklaer betoog nie.

Gewild by die onderwerp