Opsporing Van Die Onderhoudskuldenaar: Voorwaardes, Wie Voer Uit, Hoe Om Aan Te Kondig

INHOUDSOPGAWE:

Opsporing Van Die Onderhoudskuldenaar: Voorwaardes, Wie Voer Uit, Hoe Om Aan Te Kondig
Opsporing Van Die Onderhoudskuldenaar: Voorwaardes, Wie Voer Uit, Hoe Om Aan Te Kondig

Video: Opsporing Van Die Onderhoudskuldenaar: Voorwaardes, Wie Voer Uit, Hoe Om Aan Te Kondig

Video: Opsporing Van Die Onderhoudskuldenaar: Voorwaardes, Wie Voer Uit, Hoe Om Aan Te Kondig
Video: Gezond Aankomen - Mijn tips over Voeding 2023, Maart
Anonim

Nie alle mans nie, en meer onlangs vroue, het daarna gestreef om hul kinders van hul voormalige eggenote te onderhou, aan die opvoeding deel te neem. In hierdie geval het die benadeelde die reg op hulp van staatsliggame om wesenlike ondersteuning van 'n nalatige ouer te verkry.

Opsporing van die onderhoudskuldenaar: voorwaardes, wie voer uit, hoe om aan te kondig
Opsporing van die onderhoudskuldenaar: voorwaardes, wie voer uit, hoe om aan te kondig

Konsep

Onderhoudsgeld is 'n gereelde en verpligte betaling van 'n ooreengekome bedrag deur een eggenoot aan 'n ander vir die onderhoud van 'n minderjarige kind / kinders.

As die ouers nie hierdie kwessie onderling kon oplos nie, of, na mondelinge ooreenkomste, die party wat onderneem om die onderhoud te betaal, sy verpligtinge ontduik, is die eggenoot in die belang van sy minderjarige kind die reg om by die hof aansoek te doen om herstel.

Verder word die saak opgelos deur 'n skikkingsooreenkoms te onderteken, of deur 'n hofbevel te gee. In die eerste geval val die pligsgetroue nakoming van betalingsverpligtinge op die skouers van die eggenoot - die onderhoud, en in die tweede geval kan dit gereguleer en beheer word deur 'n gespesialiseerde federale liggaam - die balju-diens.

Balju's is ook betrokke in die geval dat die voormalige eggenoot nie net betalings weier nie, maar ook van die invordering wegkruip en 'n kwaadwillige wanbetaler word. In hierdie geval word die prosedure vir die opsporing van die onderhoudskuld begin.

Beginprosedure

Hierdie prosedure word moontlik na 'n aantal gebeure:

 1. 'N Hofbeslissing wat een van die ouers verplig om vir die onderhoud van 'n minderjarige kind te betaal, hierdie inligting in 'n gespesialiseerde register op te neem en 'n afskrif van die materiaal na die werkplek of diens van die onderhoud te stuur.
 2. Die kinderonderhoudsouer vervul nie sy pligte nie: hy dra nie die vooraf ooreengekome bedrag oor nie, betaal dit onreëlmatig of in 'n kleiner bedrag.
 3. Die voormalige eggenoot ontduik verantwoordelikheid en kruip doelbewus weg om nie verpligtinge na te kom nie.

In hierdie geval is dit nodig om so gou as moontlik met die balju-diens in verbinding te tree. Van die oomblik dat die skuld verskyn en tot die vorming van 'n groot hoeveelheid skuld, is dit baie makliker en vinniger om 'n onderhoudsouer te vind en die skuld by hom in te vorder.

Die genoteerde items is egter nie 'n rede vir die onmiddellike notering van die skuldenaar op die verlangde lys nie. Die balju begin 'n geding. Daarna stuur hy 'n kennisgewing aan die alimentasie oor die ontstaan van skuld by die woonplek. As die persoon nie vir die gesprek opdaag nie en op geen manier probeer om die eiser te kontak om die kwessie van die terugbetaling van die onderhoudskuld op te los nie, stel die balju hom in kennis van die moontlikheid om aanspreeklik gehou te word vir wanbetaling, invordering en gevolge.

By gebreke van reaksie van die skuldenaar en die onmoontlikheid om hom op die gewone manier te vind, sal 'n hofbevel uitgereik word om die deursoekingsprosedure te begin, en die onderhoudsbestuurder self op die verlangde lys geplaas word.

In die besluit oor die invordering is die balju verplig om aan te dui watter boete op die wanbetaler toegepas sal word. Daarna word die persoon in die lys van debiteure opgeneem en word hy outomaties die reg ontneem om na die buiteland te reis.

Afskrifte van hierdie resolusie word sonder versuim aan alle deelnemers aan die handhawingsprosedures gestuur.

Aansoek om skuldenaar te soek

Om die ondersoekprosedure te begin, is dit 'n voorvereiste vir die balju om 'n aansoek van die eiser te kry. Dit word in enige vorm geskryf, maar met 'n sekere struktuur en inhoud. Die volgende kolomme is dus verpligtend om aan te dui:

 • adres en departement van die balju-diens (in die opskrif in die regter boonste hoek);
 • Volle naam van die balju wat die soekaktiwiteite sal uitvoer (in die kop in die regter boonste hoek);
 • Volledige naam van die aansoeker (in die opskrif in die regter boonste hoek);
 • in die middel - "Verklaring oor die soektog na die onderhoudsbetaler"; vanaf die rooi lyn, die kern van die aansoek by die balju-diens (teenwoordigheid van skuld, termyn, bedrag skuld);
 • 'n aanduiding van alle beskikbare inligting oor die onderhoud, asook derde partye wat inligting oor die ligging, indiensneming en eiendom van die gewenste betaler het;
 • die doel van kontak met die balju-diens;
 • basis vir versameling;
 • datum, handtekening.

Die balju-diensbeampte oorweeg hierdie aansoek binne drie dae. In die geval van 'n positiewe besluit, word 'n besluit uitgevaardig oor die aanvang van soekaktiwiteite. Die aansoek word geregistreer en 'n afskrif daarvan word na die laaste woonplek van die wanbetaler gestuur.

Hoe is die soektog

Artikel 65 van FZ-229 bepaal dat werk aan die soektog na onderhoud wat deur die hof as sodanig erken word, slegs deur die balju-diens moet uitgevoer word.

Die doel van die soektog is om die ligging vas te stel van die wesenlike verantwoordelike persoon, sy eiendom (roerend, onroerend) vir vervolging en nakoming van onderhoudsverpligtinge.

Soek- en soekwerk kan slegs na dokumentêre bevestiging uitgevoer word. Benewens die verklaring, moet die eiser die bestaan van 'n hofbevel oor die inskrywing van die gesoekte persoon in die register van onderhoudswerkers bevestig, sowel as bewys van die ontduiking van verantwoordelikheid.

Alle aksies van die balju moet ook gedokumenteer word. Daarom word 'n aparte soeklêer vir elke aansoek geopen.

Soekwerk word op drie hoofareas gedoen:

 • by die laaste amptelik bekende woonplek;
 • op die plek van uitvoering van die teregstelling;
 • volgens die werklike ligging van die eiendom.

Die balju-diens het 'n gespesialiseerde afdeling, waaronder die opsporing van nie-betalers en die verhoor daarvan. Om dit te doen, het hulle die volgende magte:

 • die verkryging van persoonlike data van die instellings vir interne aangeleenthede, belastingowerhede, die Pensioenfonds, die registerkantoor;
 • versoek vir die beskikbaarheid van eiendom in die BTI en die verkeerspolisie;
 • inligting by doeane-owerhede nagaan
 • inligting oor rekeninge, deposito's, sekuriteite en hul bewegings in finansiële instellings;
 • onderhoud met familielede, vriende, kollegas en ander derde partye wat die nodige inligting oor die wanbetaler het;
 • vertrek na die ligging van die eiendom vir ondersoek, beoordeling;
 • soek en gebruik van inligting verkry uit oop bronne van massa-inligting, sowel as bladsye van sosiale netwerke, waarby 'n private speurburo betrokke is.

By die uitvoering van operasionele ondersoekaktiwiteite werk die balju in beheer van die saak aktief saam met ander eenhede van die FSSP, is daar interaksie met die polisie, verkeerspolisiebeamptes om die inligting te gebruik wat hulle het, veral die ontdekking van onbekende lyke en persone nie in staat is om inligting oor hul identiteit te verskaf nie.

As die skuldenaar buite die gebied gevind word wat behoort tot die departement wat die aansoek aanvaar het, is die balju wat die saak voer, verplig om dit oor te dra na die balju, wie se jurisdiksie dit moontlik maak om verder te soek en te soek.

Erkenning as ontbreek

Volgens Federal Law 229 en die Civil Procedure Code (artikel 278) word die operasionele ondersoekmaatreëls van die onderhoudskuld deur die loop van die jaar uitgevoer. Nadat hierdie tydperk verstryk het en dit onmoontlik is om die onderhoud te vind, word die saak gesluit. Die aansoeker kan met 'n herhaalde aansoek by die balju-diens aansoek doen, maar in gebreke van 'n positiewe uitslag kan die wanbetalers as vermis verklaar word.

In Maart 2018 is 'n wysiging aangebring aan Artikel 65 van FZ-229, waarvolgens die onderhoud, wie se ligging nie 'n jaar na die aanvang van die operasionele ondersoekaktiwiteite kan vasgestel word nie, deur die hof as vermis erken word op versoek van die eiser: hy het alimentasieverpligtinge, 'n oorblywende pensioen word toegeken.

Familielede van 'n persoon wat as vermis erken word, word na 'n hofuitspraak erken as familielede van die oorlede broodwinner. As daar onder hulle gestremdes, minderjariges of afhanklike persone is, kan hulle ook aansoek doen om 'n oorblywende pensioen.

Verantwoordelikheid te dra

In die geval van kontak met die balju-diens is dit vanselfsprekend dat die onderhoud 'n kwaadwillige wanprater word. Daarom is die balju die reg om enkele maatreëls van administratiewe verantwoordelikheid op hom toe te pas:

 • ontneming van 'n rybewys;
 • 'n boete van tot 25 duisend roebels;
 • 'n verbod op reis na die buiteland;
 • gemeenskapsdiens tot 150 uur.

As hierdie maatreëls nie die gewenste uitwerking gehad het nie, maar die skuldenaar reeds met strafregtelike aanspreeklikheid bedreig word. Dit kan 15 dae in hegtenis geneem word, korrektiewe arbeid of gevangenisstraf tot een jaar.

So 'n hoë mate van verantwoordelikheid kan slegs deur 'n hofbeslissing toegepas word. Maar dit word uiters selde gedoen, want dit word moeilik om alimentasie in te vorder.

In die geval dat die skuld groot word en die onderhoudsbestuurder nie die geleentheid het om dit in die nabye toekoms af te betaal nie, of as hy weier om sy verpligtinge na te kom, kan die eiendom van die onderhoudsorg op grond van die beslissing van die balju-diens gearresteer en op 'n veiling verkoop word. Nadat die bedrag skuld teruggehou is, word die oorblywende deel aan die wanbetaler terugbesorg.

Uitstel van die nakoming van verpligtinge

Die wetgewing maak voorsiening vir 'n lys van gevalle waar die ontstaan van die onderhoudskrag as geldig erken kan word en uitstel gegee word vir die terugbetaling daarvan. Dit is nie 'n verswarende omstandigheid nie en hou nie administratiewe of strafregtelike aanspreeklikheid in nie.

Die volgende redes kan as geldig beskou word:

 • verandering of verlies van 'n werk (dit word toegelaat om die bedrag van gereelde betalings te verminder volgens ooreenkoms van die partye);
 • gesondheidsprobleme (slegs ernstige probleme sal die onderhoud moontlik maak vir die vermindering van die betalings of die tydelike opskorting daarvan);
 • volledige of gedeeltelike verlies aan werkvermoë (deur 'n hofbeslissing kan die betaler vrygestel word van betaling tot die herstel van die arbeidsvermoë of vir 'n onbepaalde tyd).

Weiering om op die verlangde lys te verklaar

Luidens die verklaring kan 'n werknemer van die balju-diens nie net 'n positiewe besluit neem nie, maar ook weier om dit te aanvaar. Afhangend van die rede vir die weiering om te aanvaar, kan die terugvorder na 'n bepaalde tyd weer 'n aansoek indien waarin dieselfde voorwaardes en redes aangedui word, of die beslissing by hoër owerhede appelleer.

As 'n balju vasgevang is in sameswering of ontduiking van direkte pligte, kan straf in die vorm van ontslag, ontneming van bonusse of vervolging op hom toegepas word.

Wanneer u in die appèl appelleer, is dit nodig om die datum van indiening van die aansoek aan te dui, die redes en redes vir die afwysing daarvan, die rede vir die daadwerklike, samespanning of nalatigheid van die balju wat die aansoek oorweeg, die oortredende regsnorme.

Gewild by die onderwerp